Skip navigation

Undervisningsmateriale - Lær om Jelling

Vejle Kommune lancerer endnu et undervisningmateriale om Jelling - denne gang om riget og regenten.

Forsiden af det nye materiale www.jellingstenen.dk
Forsiden på materiale - www.jellingstenen.dk

Jelling Monumenterne med de to store høje, runestenene, verdens største skibssætning og et imponerende palisadehegn er Danmarks vigtigste kulturarvsmonument. Det er her, den danske nation blev født!

Den historie vil vi gerne fortælle så mange som muligt - ikke mindst vores børn. Vejle Kommune har derfor udviklet to undervisningsmaterialer om Jelling. Begge materialer tager sit indholdsmæssige afsæt i den store Jellingsten; de er målrettet mellemtrinnet og baseret på teorien om læringsstile.

Seneste skud på stammen er digitalt, webbaseret og kan derfor bruges til PC såvel som tablets. Materialet bærer navnet "Jelling - riget og regenten" og handler selv sagt om rigets dannelse og det magtpolitiske spil i vikingetiden. Kulturministeriet har via Kulturregion Trekantområdet ydet støtte til materialet, og det er derfor gratis at benytte. Du kan læse mere om det her.

I 2011 udviklede Vejle Kommune  et analogt og hands on baseret undervisningsmateriale ”Jellingstenene – fra Hel til paradis”, der omhandler overgange fra hedensk tro til kristendom. Du kan læse mere om det her.

Håbet er, at undervisningsmaterialet giver børnene lyst til at lære mere, besøge Jelling Monumenterne og derved knytte bånd til området. Jelling Monumenterne er optaget på UNESCOs verdensarvsliste over særlig bevaringsværdig kulturarv, og den store Jellingsten er kanonpunkt i folkeskolens historiekanon.

 

Denne side er sidst opdateret: 06.06.2013

Se den flotte introduktionsfilm til det ny materiale

Fra holistisk intro-film

Kig i lærervejledningen

Forsiden af lærervejledningen
Her finder du information om trinmål, brugen af materialet, test og meget andet.